Your are in :

Artists

De Utvalgte

Add to favourite

Country : Norway

text description
De Utvalgte © Ekker Ole
text description
De Utvalgte © Zadig
text description
De Utvalgte - Auka røynd (Work in Progress) © Zadig

«De Utvalgte er en gruppe som stadig overrasker i sin evne til å fornye seg, og gjør bruk av virkemidlersom gjør dem til pionerer og forskere.»
Therese Bjørneboe

De Utvalgte er et scenekunstkompani stiftet i Oslo i 1994 etter at gruppens originale besetning avsluttet sin utdannelse på Nordisk Teaterskole i Danmark.

Kompaniet består av Kari Holtan, Boya Beckman, Torbjørn Davidsen, Anne Holtan, Morten Kippe, og knytter til seg andre kunstnere etter behov.

De Utvalgte arbeider med samtidsteater og deres forestillinger beveger seg i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. De skaper et særegent og mangefassetert uttrykk gjennom sammenstillingen av egenproduserte virkemidler som video, tekst, lyd og musikk.

De Utvalgte har som de første i verden utviklet ny teknologi som tar i bruk 3D film som scenografi og narrativer.

Forestillingene har ofte en rollebesetning som består av mennesker med og uten skuespillererfaring. Dette tilfører en dimensjon i spillet med roller og identiteter, autensitet og teatralitet.

Kompaniet blander det humoristiske og det tragiske i freidig harselas med egen og andres utilstrekkelighet.