Your are in :

IN SITU Narratives

Netherlands

Return to blog

text description

Antoine Pickels

Vanuit de periscoop

Deze tekst beweert niet een volledig beeld te verschaffen van wat plaatsvond tijdens de "Hot House" in Neerpelt, maar verstrekt een partijdig en gedeeltelijk beeld, vanuit het gezichtspunt van een recente netwerkpartner - ten persoonlijke titel als curator zowel als kunstenaar. Men kan dit gezichtspunt beschouwen als periscopisch: het is zoals dat vanuit een onderzeeër, dat toelaat te identificeren wat zich aan de oppervlakte bevindt, en ook eventueel een kijk te hebben op wat zich onder het oppervlak afspeelt.

In drie fasen, het onderzoek, de diagnose en de zorg, zal ik trachten te identificeren eerst wat mij markant leek in de persoonlijkheid van de kunstenaars en hun projecten, vervolgens wat de samenkomst van deze persoonlijkheden en projecten kan vertellen over de context en de algemene situatie van de samenleving, en tot slot wat, eventueel, zou kunnen worden verfijnd in de opzet van de Hot House.

Read more