menu

Stichting Nieuwe Helden

Country : The Netherlands

(NL)

"Zie Mij" (See Me) - Rotterdam

In a world where there is no longer one truth, or one ruling ideology, and everyone has to decide for themselves what they stand for, the need for these encounters is bigger than ever. That’s why we cause moments in which you encounter yourself, the other and the world, to be affected in your own quest, a moment in which you are not forced but instead allowed to be.

Stichting Nieuwe Helden creëert kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte.

De projecten en actions starten op eigen initiatief of in opdracht en voldoen steeds aan deze 3 regels:

  • Creëer zonder compromis
  • Verbind met en door de projecten
  • Zoek per project het juiste publiek

Doel

Met steeds als doel de publieke ruimte weer een plek van ont-moeting te laten zijn. En met publieke ruimte bedoelen we elke plek, binnen en buiten, waar mensen elkaar publiekelijk kunnen tegen komen.

Waarom

In een wereld waar er niet langer één waarheid, één overkoepelende ideologie is en iedereen voor zichzelf moet uitmaken waar hij voor staat en voor gaat, is er meer dan ooit nood aan ont-moeting. Daarom veroorzaken we momenten waarop je jezelf, een ander en de wereld tegenkomt zodat het je raakt in je eigen zoektocht, een moment waar je niet moet en dus mag zijn (ont-moet). De publieke ruimte is de plek bij uitstek waar deze ont-moetingen kunnen plaatsvinden, waar je het niet weten, het zoeken en het zijn samen kan delen. In al haar projecten en actions streeft Nieuwe Helden er naar om de publieke ruimte geen anonieme consumptiemarktplaats te laten zijn maar een plek van verbinding, verwondering, verstrooiing, verbazing, verwarring en zo uiteindelijk: ont-moeting.

 

Meer info