menu

MELLEMRUM

© Per Morten Abrahamsen, Maja Nydal Eriksen, Kitt Johnson

MELLEMRUM encounter er Kitt Johnsons stedsspecifikke koncept, hvor hun i tæt parløb med lokale kunstnere hvor som helst i verden skaber en lokal festival i miniformat bestående af guidede byvandringer med stedsspecifikke iscenesættelser undervejs.

Formålet med konceptet MELLEMRUM encounter er bl.a. at skabe et rum og en platform for kunstnerisk udveksling. MELLEMRUM encounter festivallerne er desuden lokalt forankrede og skabes i tæt dialog med beboerne i området. Konceptet er således karakteriseret ved en høj grad af gensidighed, samarbejde og nysgerrighed, både kunstnerisk og kulturelt, og formålet er ikke alene at frembringe et kunstnerisk produkt, men også at facilitere mødet og dialogen kunstnere imellem og mellem kunstnere og lokale beboere i det pågældende område.

Selve festivalen forløber som en helt usædvanlig byvandring, hvor publikum oplever et udsnit af byen eller lokalområdet fra nye sider. MELLEMRUM guiderne fører os gennem området til gemte og glemte, kendte og ukendte steder, og undervejs møder vi en række performances, der er skabt specifikt til byens eller områdets rum af de udvalgte kunstnere. Med MELLEMRUM encounter er det et håb at give både publikum og stedets lokale beboere mulighed for at opleve byrummet gennem en performativ optik – at genopdage det ekstraordinære i det ordinære.

Et MELLEMRUM encounter forløb kan antage mange forskellige former og variere i længde og struktur; nogle gange strækker forløbet sig over flere år og er opdelt i adskillige faser, andre gange er forløbet komprimeret til én kort proces på fx fire uger i alt.