menu

Saturn III

Halden (Norway, 2015) © Klaus Jager

SATURN  is een reeks van performance-installaties die zich toespitst op het hedendaagse landschap. Thema’s als ruimtelijkheid, afstand, intimiteit, oneindigheid, controle en macht worden uitgediept in zorgvuldig gecomponeerde panorama's op de weidse omgeving. Een cirkel van acht monolithisch ogende observatiepunten biedt de toeschouwer vanop een heuveltop of dak een panoptisch uitzicht op zijn leefwereld. Een lens zoomt in op details in het tableau en gidst de blik naar geïsoleerde figuren in de verte. In een atmosfeer van melancholie en vage dreiging trachten ze zich via kleine handelingen in te schrijven in de wereld. Begeleid door een individuele soundtrack schept de bezoeker in de bevreemdende verhouding van afstand en intimiteit zijn eigen tijd. En creëert hij al kijkend een dieptezicht op het landschap, als bemiddelaar tussen handelingen op mensenmaat en hun kosmische dimensies.

 Als in situ-installatie verhoudt SATURN zich tot verschillende omgevingen. SATURN I - landscape exploreert de beeldkracht van het natuurlandschap en wordt parallell ontwikkeld met SATURN II - cityscape, een installatie die het stadslandschap belicht. SATURN III - townscape ten slotte focust op het overgangsgebied tussen beide, waar gecultiveerde natuur en verspreide bebouwing elkaar wederzijds bepalen.