menu

Walden collective

Country : The Netherlands

Collectief Walden makes performances and installations on the border of art, philosophy and science. The collective observes and analyses locations that speak to them, working with the natural discourse of the landscape. By scientifically researching the underlying biology and philosphy of the landscape, they offer essential stories through poetic images, theatrical performances and narrative presentations.

Eén acteur, éen bioloog, éen filosoof, éen dramaturg, één producent - vijf kunstenaars. Collectief Walden maakt performances en installaties op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap vanuit de overtuiging dat wetenschap kunst kan inspireren en kunst wetenschap invoelbaar kan maken. Het collectief werkt graag op sprekende locaties en maakt na observatie en analyse een werk dat in dialoog gaat met het verhaal van de omgeving. Door onderzoek te doen naar de achterliggende biologie en filosofie van een landschap, graaft Collectief Walden dit verhaal op om verder te vertellen via poëtische beelden, theatrale performances en verhalende voordrachten.

Collectief Walden bestaat uit:
- René van Bakel, acteur en scenograaf. René studeerde in 2010 af aan de mime-opleiding in Amsterdam en speelt sindsdien in verschillende producties van hemzelf en van anderen.
- Hella Godee, filosoof. Hella studeert sinds 2007 filosofie, in Amsterdam en in Berlijn. Ze is gespecialiseerd in metafysica en esthetica, en doet momenteel scriptieonderzoek naar de filosofie van ecologie.
- Seline Gosling, producent en zakelijke leiding. Seline is in juni 2014 afgestudeerd aan de opleiding Productie Podiumkunsten van de Theaterschool te Amsterdam en studeert momenteel Theaterwetenschap aan de UvA. Naast haar werkzaamheden binnen Collectief Walden is ze freelance productieleider.
- Thomas Lamers, dramaturg en filosoof. Thomas studeerde filosofie aan de UvA en is verdergegaan met de masteropleiding Dramaturgie. Hij werkt naast Collectief Walden freelance voor verschillende gezelschappen en regisseurs (Toneelgroep Amsterdam, Frascati en Toneelschuur Haarlem) en doet momenteel scriptieonderzoek naar hoe filosofie vorm krijgt in theatervoorstellingen.
- Thijs van Vuure, bioloog en muzikant. Thijs studeerde biologie met als specialisatie wetenschapsjournalistiek en neurobiologie. Hij voltooide een interdisciplinaire master (filosofie, biologie, psychologie en kunstmatige intelligentie) cognitive science. Hij is docent biologie en daarnaast professioneel muzikant en conceptueel kunstenaar.