menu

Twenty-eight

Twenty-Eight concept drawing

OSMADVACET - Název site specific instalace představuje seskupení členských států Evropské unie. Členské státy jsou zde reprezentovány překlady vlastních hymen, které jsou ústředním motivem celé instalace. Moto Evropské unie “Jedota v rozmanitosti” zde však naráží na potřebu jednotlivých států o vymezení (hledání) se a budování vlastní identity. Obsahy textů státních hymen se často dostávají do rozporu se snahou Evropské unie o sjednocení a naráží zde spíše na potřebu států bojovat a chránit  svoji zem jako jedinečný a nenarušitelný prostor. Instalace jako celek svým vzhledem evokuje památník nebo pietní místo.